top of page

Angol-amerikai

jogi szaknyelv

mesterfokon

Kedves jogászhallgató,

  • Szeretne rangos ügyvédi irodában elhelyezkedni és ott megállni a helyét a jogi angol szaknyelvi tudásával is?

  • Szeretné lenyűgözni leendő munkaadóját a kiváló angol jogi szaknyelvi tudásával?

  • Szeretne kiváló szinten jogi angol szaknyelvi mondatokat írni, de még igazából az általános angol nyelvet ismeri?

Kedves gyakorló jogász,

  • Szeretné meglevő jogi angol szaknyelvi tudását felfrissíteni, rendszerezni és szisztematikusan kibővíteni?

  • Szeretne munkája során pár órás előzetes felkészüléssel egyész szakterületeken magabiztosan fogalmazni jogi angol mondatokat?

  • Szeretné jogi angol szaktudásának segítségével ügyfeleivel kiváló szinten kommunikálni?

 

Az „A Practical Guide to English for Law” c. könyv nem a szokásos 200-250 oldal. Ezer. Nem a szokásos 5-8 fejezet. Ötven. Egy nem egy tankönyv. Ez egy szakmai alapmű (compendium). Így nevezte a könyvet Adrian Briggs oxfordi egyetemi jogászprofesszor a könyvhöz írott előszavában.

 

A szavakon túl

 

Az online és nyomtatott szótárak megadják, hogy egy-egy magyar jogi kifejezésnek mi az angol megfelelője, sőt nagyon sokat már eleve ismerünk, meg sem kell néznünk. Ez hasznos, de ha ismerjük, hogy bizonyíték = evidence, akkor már meg tudjuk fogalmazni a következő magyar mondatokat is?

 

(a) „a rendelkezésre álló bizonyítékok alátámasztják azt a nézetet, hogy…”
(b) „a bizonyítékok egyértelműen felvetik a jogsértés gyanúját”
(c) „az eddig megismerhető indirekt bizonyítékok felvetik annak gyanúját, hogy…”

 

Nemcsak meg kellene fogalmazni, hanem olyan szinten kellene megfogalmazni, ahogyan azt az angol-amerikai jogászok teszik.

 

Mit mond erről Lynne Bowker professzor – az Ottawai Egyetem professzora, szakfordító, valamint az Ontariói Szakfordítók és Tolmácsok Szövetségének (Association of Translators and Interpreters of Ontario, ATIO) tagja - az Európai Parlament Terminológiai Koordináló Szolgálatának (Termcoord) éves interjúkötetében?
 

(…) nem meglepő, hogy a mai szótárhasználók egyre nagyobb elvárásokat támasztanak. A nyelv lényege a kommunikáció. A szótárban megadott kifejezések kétségtelenül nagyon fontosak, de a hatékony kommunikációhoz ennél sokkal többre van szükség. A felhasználók több példát, szövegkörnyezetet, használattal kapcsolatos információt és egyéb tudnivalót kívánnak látni, ahol minden tudás megkapható ahhoz, hogy a szövegeiket kiváló szinten tudják megírni (…)


Íme, a jogi angol szaknyelv első kézikönyve megérkezett, benne szövegkörnyezeti útmutatóval, jogi szinonimaszótárral, jog antonimaszótárral, jogi angol nyelvtannal és hét szakterület leírásával.

 

1000 oldalon, 50 fejezetben, amerikai jogász-nyelvész (YALE) lektorálásával és oxfordi jogászprofesszor előszavával.

Mit nyújt Önnek ez a könyv?

Már középfokú általános angol nyelvtudással olyan szinten tud majd jogi mondatokat írni, mint az angol-amerikai jogászok. Hogyan?

 

Vegyünk egy sor mondatsémát, amelyet az angol-amerikai jogászok használnak a bizonyítás tárgykörében:

(a) it + is + apparent + from evidence + that + subject + verb

(b) evidence + supports + suspicion + of wrong

(c) evidence + raises + suspicion + that + subject + verb

 

Ezen mondatsémák ismeretében a fenti magyar mondatok már középfokú angol nyelvismerettel is olyan szinten fogalmazhatók meg angolul, mint ahogy azt az angol amerikai jogászok fogalmazzák meg. A könyv több mint 8000 ilyen mondatsémát és több mint 800 összefoglaló táblázatot tartalmaz, és az evidence kifejezéssel együtt összesen 1550 jogi szakkifejezés használatát mutatja be…Így a könyv egy angol jogi szövegkörnyezeti (kollokációs) szótár, vagyis ennek segítségével megismerjük, hogy az adott angol jogi szakkifejezéssel milyen igék, főnevek, melléknevek, vonzatok használhatók, és milyen jellemző mondatsémákban használják azokat.

 

A szavakon túl - eljutva egész szakterületekig

A fenti mondatsémák az evidence kifejezéssel kapcsolatban találhatók meg a könyvben. De nemcsak egyes kifejezések magas szintű használatát tanulhatja meg a könyvből, hanem egész szakterületeket is, benne a leggyakoribb jogi szakkifejezések használatát. Így teljes körűen megismerhetjük az angol-amerikai jog Civil Procedure, Contract Law, Company Law, IP Law, Inheritance Law, Property Law és Tort Law szakterületeit. Vagyis a könyv egyúttal angol jogi szakterületeket bemutató könyv is, amely segít abban, hogy elmélyüljünk 7 szakterületben, ezekre specializálódjunk.

 

Nemzetközileg elismert

 

Nincs más jogi szaknyelvi könyv Magyarországon, amelyhez az Oxfordi Egyetem jogászprofesszora írt volna előszót. Ez a könyv ilyen. Adrian Briggs, a Nemzetközi Magánjog Professzora a könyvhöz írt előszóban ezt írta:

„Although it may appear to be daunting, because of its size and seriousness of purpose, this book is reassuring in its thoroughness, in its organisation, and in its many, many illustrations of the way in which the pieces of the language of legal English are put together. It is amazing to think that, in this frantic world, anyone would have the patience, the rigour, or the skill, to compile a compendium of this kind. But Szabó László has shown that he has all of these, and all those who have the need or the opportunity to learn from, and to be reassured by, this most remarkable book, will be in his debt. It is a great honour, as well an immense pleasure, to recommend this masterly work to all who may come across it”.

 

Mestermunka” – így méltatta tehát a könyvet az Oxfordi Egyetem jogászprofesszora.

 

Szakmai alapmű (compendium)” – írta az oxfordi jogászprofesszor. Nem egy szokásos tankönyv, hanem egy „compendium”. Ez már majdnem egy enciklopédia.

 

A könyvet Janile Hill amerikai jogász lektorálta, aki a YALE-en szerzett jogi diplomát és a Northeastern Illinois Egyetemen szerzett nyelvészeti diplomát (Master of Arts in Linguistics).

Miben egyedülálló ez a könyv?

 

(1) A könyv részletesen bemutatja, hogyan kell használni a hét szakterület 1550 jogi szakkifejezését, 800-nál több összefoglaló táblázat, és 8000-nél több mondatséma segítségével, amelyek útmutatásával ugyanolyan nyelvi szinten tudunk írni mondatokat, mint az angol-amerikai jogászok (szövegkörnyezeti útmutató, vagyis kollokációs szótár).

 

(2) a könyv egyúttal jogi szakkifejezések szövegkörnyezeti szótára és szinonimaszótára is, és található benne jogi szakkifejezések antonímaszótára is. A könyvben nem külön található a kollokációs szótár, a szinonimaszótár és az antonimaszótár, hanem szerves integrációban egy-egy fejezeten belül.

 

 

Összefoglalva:

 

Az 1000 oldalas és 50 fejezetből álló „A Practical Guide to English for Law” c. könyv:

 

  • a jogászoknak és a jogászhallgatóknak abban segít, hogy már középfokú általános angol nyelvtudásukra alapozva felépítsék az angol jogi szaknyelvi ismereteiket, és ennek segítségével olyan szinten tudjanak írni angol jogi mondatokat, mint az angol-amerikai jogászok,

 

  • rendszeres használatával a gyakorló jogászok is felfrissíthetik, rendszerezhetik, kibővíthetik és tökéletesíthetik angol jogi szaknyelvi ismereteiket,

 

  • a könyv segít a szakmai specializációban is. A jogászhallgató vagy a jogász kiválaszthatja az érdeklődésére számot tartó angol szakterületet, és a könyv segítségével először is vázlatos ismereteket szerezhet magáról a szakterületről, majd részletesen és átfogóan megismerheti az adott szakterület szakkifejezéseit és megtanulja használni ezen szakkifejezéseket, így gördülékenyen és nyelvileg pontos mondatokat tud majd angolul megírni.

 

Mit mondtak a könyv olvasói?

 

Dr. Hajdú Csaba Attila:

 

Igazából azt sajnálom, hogy a könyv nem 15 éve jelent meg, amikor az angol egyetemi tanulmányaimat folytattam. Tényleg hiánypótló mű”.

 

Neves szakemberek további elismerései a https://hu.legalenglish.store/testimonials linken találhatók.

 

A szakkönyv már ott van a Szegedi Egyetem Jogi Karán, a Debreceni Egyetem Jogi Karán, a krakkói Jagelló Egyetemen, a brnói Masaryk Egyetemen, az Andrássy Egyetemen, az Oxfordi Egyetemen és a Károli Gáspár Egyetemen is.

 

A legújabb generációs angol jogi szaknyelvi könyv tehát megérkezett, hogy angol jogi szaknyelvi ismeretei szisztematikusan fejlődjenek, és már ennek során is angol-amerikai jogászok nyelvi szintjén tudjon jogi mondatokat írni angolul.

Örvendeztesse meg Önmagát, jogász barátait, kollégáit, joghallgató gyermekét a könyvvel!

 

bottom of page