top of page

„MESTERMUNKA” (Adrian Briggs, Oxfordi Egyetem)

 

Ha gondolt már arra, hogy jó lenne, ha lenne egy könyve,

 • amelyből teljesen és részletesen megtanulhatja a jogi angol nyelvet,
 • amelyből meg tud ismerni számos angol-amerikai szakterületet,
 • amely megmutatja, hogyan kell használni angol szakkifejezéseket, ahogyan azokat az anyanyelvi szakemberek használják,
 • és ehhez elég a középfoknál csak kicsit magasabb általános angol nyelvtudás,
 • és amelyből azonnal használható tudást kap, olyan mondatsémákat, amelyeket azonnal használhat, és amelyek segítségével anyanyelvi szakemberek szintjén fogalmazhatja meg mondandóját,
 • és így önbizalommal jelentkezhet nagy presztizsű ügyvédi irodához, és sikeresen dolgozhat ott, mert angol jogi szaknyelvi tudása kifogástalan lesz,

akkor jó helyen jár.

 

Mit találhat ebben a könyvben?

 

1550 szakkifejezés használatának részletes és átfogó bemutatását, valamint 7 szakterület részletes és átfogó bemutatását, 1000 oldalon, 50 fejezetben.

 

Nemzetközileg elismert

 

1. Amerikai jogász (YALE) lektorálta (JANILE S. HILL). A lektor szerint: „Teljeskörű útmutató … kivételes részletezettséggel”

2. Oxfordi Jogászprofesszor írt hozzá előszót (Professor ADRIAN BRIGGS). Véleménye szerint: „Ebben a bámulatos és hiánypótló könyvben Szabó László rendszerezve összegyűjtötte az angol jogi nyelv szabályait, elveit, bemutatja az egyes kifejezések használatát és bevett fordulatokat. Tudomásom szerint ilyen munka eddig sem Angliában, sem a világ más országában nem született.”

3. A könyvet világszerte 8 egyetemen használják.

 

Miből áll a könyv?

 

A JOGI ANGOL NYELVTANÁNAK BEMUTATÁSA

 

A könyv 13 fejezetben bemutatja a jogi angol nyelvtanát. Nem kell aggódnia amiatt, hogy súlyos nyelvtani szakkifejezésekkel (pl. past participle, to infinitive stb.) fog találkozni.

 

Rövid, és könnyen áttekinthető fejezetekből alapos és részletes tudásra tehet szert, így megismerheti azt, hogy a jogi szövegekben milyen módon fejezik ki az feltételes mondatokat, a valószínűséget, az okhatározást, célhatározást, a módhatározást, a tagadást, a hivatkozást, az egyszerű, az összetett és mellérendelő mondatokat..

 

SZAKTERÜLETEK BEMUTATÁSA

 

A következő rész átfogóan és részletesen hét szakterületet mutat be.

 

Az ügyvédek és joghallgatók „bibliája”, amelyet világszerte használnak a jogi angol nyelvtanuláshoz, a INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH c. könyv, amely 6 szakterületet ismertet, és az olvasót az írás, a beszéd, a hallgatás és az olvasás képességének fejlesztésével képezi.

 

A PRACTICAL GUIDE TO ENGLISH FOR LAW c. könyv 7 szakterületet mutat be, olyan módon, hogy

 • rövidebb-hosszabb leírásokat tartalmaz a szakterületekről, valamint
 • bemutatja, hogy ezen szakterületeken milyen angol-amerikai szakkifejezések használatosak, és
 • ezen szakkifejezéseket hogyan kell az anyanyelvi szakemberek (amerikai, angol jogászok, bírák stb.) szintjén használni.

 

Ezen szakterületek a következők:

 1. Law of civil procedure
 2. Law of companies,
 3. Law of contracts,
 4. Law of inheritance,
 5. Law of intellectual property,
 6. Law of property,
 7. Law of torts.

 

A polgári perrendtartásról szóló fejezet például leírja az egész eljárást, annak kezdetétől a végéig. A leírás tartalmazza mindazon jogi szakkifejezéseket, amelyek az eljárás során felmerülnek. A fejezet

 • a perindítással kapcsolatos kifejezések bemutatásával kezdődik, majd folytatódik
 • a követeléssel kapcsolatos kifejezésekkel, majd
 • tanúvallomással, bizony- a követeléssel kapcsolatos kifejezésekkel, majd
 • az ítélethozatallal kapcsolatos igék, a pernyertesség és pervesztesség kifejezésének bemutatása, majd
 • a fellebbezés bemutatása, az ebben a körben használt kifejezések, ideértve azt is, hogy milyen kifejezések használatosak a sikeres és a sikertelen fellebbezés kifejezésére, illetve azt is, hogy a fellebbezés milyen egyéb eredménnyel járt.
 • A perrendtartás leírása a per lezárásával kapcsolatos kifejezések bemutatásával végződik, ennek során 133 jogi szakkifejezés használatával ismerteti meg az olvasót.

 

Összegezve, az olvasó megismeri

 • alaposan magát a polgári eljárást,
 • az egyes szakaszokban használt kifejezéseket, és azt, hogy
 • ezen kifejezéseket hogyan kell anyanyelvi szakemberek szintjén használni.

 

Kiknek hasznos ez a könyv?

 

Jogászhallgatók, jogászok, jogi szakfordítók számára, hogy mondandójukat az anyanyelvi szakemberek szintjén tudják megfogalmazni, így tökéletes munkát adjanak ki kezükből, így mozdítsák előre jogi karrierjüket.

 

Összegezve: ebben a könyvben hét szakterület és 1550 jogi szakkifejezés leírását, több mint 8000 mondatsémát és 800 áttekintő táblázatot talál, amelynek segítségével tökéletes jogi angol nyelvtudásra tehet szert, és ehhez középfoknál alig magasabb szintű általános angol nyelvtudás is elegendő, hiszen a készen kapott mondatsémák segítségével a mondandóját máris anyanyelvi szakemberek szintjén fogalmazhatja meg.

 

Ez a könyv olyan befektetés, amellyel fejlesztheti jogi angol nyelvtudását, és így előmozdíthatja karrierjét.

A Practical Guide to English for Law - Nyomtatott szakkönyv

59,00€Ár
  bottom of page