top of page

A JOGI SZÓTÁRAK JÖVŐJE

 

A KÖNYVEK, AMELYEK LENDÜLETET ADNAK JOGI SZAKNYELVI TANULMÁNYAINAK

 

Az Európai Unió Fordítási Főigazgatóságának Why is Terminology Your Passion* c. kiadványában megjelent interjúban Lynne Bowker professzor, – az Ottawai Egyetem francia-angol fordítási nyelvpárban „A” besorolású egyetemi tanára, szakképzett fordító, valamint az ontariói fordítók és tolmácsok szövetségének (Association of Translators and Interpreters of Ontario, ATIO) tagja – a következő választ adta arra a kérdésre, hogy hogyan jellemezné a jövő szótárát:

 

(…) nem meglepő, hogy a mai szótárhasználók nagyobb elvárásokat támasztanak. A nyelv lényege a kommunikáció. A szótárban megadott kifejezések kétségtelenül a nyelv kulcsfontosságú részét képezik, de a hatékony kommunikációhoz ennél többre van szükség. Ezért a felhasználók több példát, szövegkörnyezetet, használattal kapcsolatos információt, frazeológiát és egyéb tudnivalót kívánnak látni a nyelvészeti „szupermarketben”. Útmutatást szeretnének kapni ahhoz, hogyan alkalmazzák a szótárban megadott kifejezéseket a szélesebb értelemben vett nyelvi szerkezetekben.  (…)

 

Más szóval egy jogi szakkifejezés ismeretének két fő része van: ismernünk kell

(i) az adott kifejezés JELENTÉSÉT; és

(ii) tudnunk kell, HOGYAN HASZNÁLJUK a kifejezést.

Nézzük meg például a "burden of proof" kifejezést!

 

A Black's Law Dictionary kitűnő meghatározást ad a kifejezésre:

„A party's duty to prove a disputed assertion or charge”

 

 

 

 

 

 

 


 

A szótár jól megadja a kifejezés jelentését, de ezt aligha nevezhetnénk részletes útmutatásnak arra vonatkozóan, hogyan is kellene használni a kifejezést anyanyelvi jogi szakemberek szintjén.

Most lássuk a kifejezés meghatározását az alkalmazásához adott tanácsokkal együtt, akár egy nyelvészeti „szupermarketben,” ahol az olvasó a jogi szövegek anyanyelvi szakemberek szintjével egyenértékű megalkotásához szükséges valamennyi információ megtalálja. A jogi szakkifejezés a lehető legkevesebb nyelvtani szabállyal, a leginkább olvasóbarát formában, mondattípusokkal és példamondatokkal együtt szerepel az alábbiak szerint:

 

 

The term 'burden of proof'

 

person + has +burden + to prove + fact

példamondat: A person charged with an offense has no burden to prove innocence.

 

entity + has + burden of proof + to demonstrate + that + subject + verb

példamondat: In a criminal trial, the prosecution has the burden of proof to demonstrate that the defendant committed the specified crime(s) beyond a reasonable doubt.

burden of proof + is + on person + to verb1

példamondat: The burden of proof is on the plaintiff to establish that s/he was the victim of unlawful discrimination.

 

burden of proof + rest + on person + to verb1

példamondat: The burden of proof rests on the plaintiff to establish that he or she will be an adequate class representative.

 

burden of proof + lie + with person

példamondat: The burden of proof lies with the party requesting the hearing.

 

burden of proof + shift + from person + to person

példamondat: The burden of proof will shift from the complainant to the respondent if the complainant can prove facts.

 

burden + of proving + fact + is borne + by person

példamondat: The burden of proving intentional discrimination is borne by the plaintiff.

burden + of proving + that + subject + verb + is + upon person

példamondat: The burden of proving that a sale of tangible personal property, services, substances or things was not a sale at retail shall be upon the person who made the sale.

 

Már egyszeri olvasás után megfelelő fogalmat alkotunk arról, hogyan használják az adott szakkifejezést az anyanyelvi szakemberek (például a brit és az amerikai bírók, ügyvédek).

 

Ez a kifejezés a következő e-könyvből származik:

 

(1) Terminology of Civil Procedure in Use

 

A 157 oldalas könyv a polgári perrendtartást részletezi, emellett a polgári perrendtartás 133 szakkifejezésének az anyanyelvi szakemberekével megegyező szintű használatához nyújt segítséget.

 

További kiadványok:

 

(2) Terminology of Property Law In Use

 

A 105 oldalas könyv a vagyonjogot részletezi, emellett a vagyonjog 124 szakkifejezésének az anyanyelvi szakemberekével megegyező szintű használatához nyújt segítséget.

 

(3) Terminology of Contract Law In Use

 

A 112 oldalas könyv a kötelmi jogot részletezi, emellett a kötelmi jog 133 szakkifejezésének az anyanyelvi szakemberekével megegyező szintű használatához nyújt segítséget.

 

(4) Terminology of IP Law In Use

 

Az 50 oldalas könyv a kötelmi jogot részletezi, emellett az IP-jog 44 szakkifejezésének az anyanyelvi szakemberekével megegyező szintű használatához nyújt segítséget.

 

(5) Olvasóbarát angol jogi nyelvtan

 

A 194 oldalas könyv az angol jogi nyelvtant részletezi és 313 szakkifejezés használatához nyújt segítséget.

 

(6) Terminology of Inheritance Law In Use

 

A 36 oldalas könyv az örökösödési jogot részletezi, emellett az örökösödési jog 48 szakkifejezésének az anyanyelvi szakemberekével megegyező szintű használatához nyújt segítséget.

 

(7) A Practical Guide To English for Law

 

Az 1000 oldalas, 50 fejezetből álló könyv hét gyakorlati területet mutat be és 1550 jogi szakkifejezés használatához nyújt segítséget.

 

Ezek a kiadványok átfogó és részletes – jól érthető – leírásokat kínálnak, bonyolult nyelvtani meghatározások nélkül. A könyvek tehát ilyen formában részletezik az összesen 1550 jogi szakkifejezést... Lynn Bowker professzor szavaival élve ez a nyelvészeti „szupermarket”.

 

A könyvek lektorálását egy amerikai ügyvéd (Yale Egyetem) végezte, aki nyelvészeti diplomával rendelkezik. Az előszót egy oxfordi jogászprofesszor írta. A professzor előszavában „mesterműként” jellemezte a könyvet.

 

A könyveknek hasznukat veszik:

(1) jogászhallgatók, akik a jogi tanulmányaikkal párhuzamosan, a jogi szakkifejezések gyors elsajátítására használhatják azokat;

(2) jogászok, akik számára ezek a munkák az angol jogi nyelvtudásuk fejlesztéséhez, csiszolásához lehetnek alkalmasak, ezzel segítve karrierjüket;

(3) jogi szakfordítók, amennyiben az érintett gyakorlati területeken kell jogi szövegeket írniuk;

(4) jogászprofesszorok, mivel a tartalmat ihletforrásként használhatják fel az óráikhoz;

(5) egyetemi szakfordítói képzések oktatói, amikor megismertetik hallgatóikat a gyakorlati területek terminológiájával;

(6) szakfordítói képzések hallgatói, a gyakorlati területek specializációként való kiválasztásához.

 

Gyűjtse össze mind a hét terminológiai e-könyvet, ismerje meg egy nagy lendülettel a gyakorlati területeket, majd váljon a specializációjaként választott területek szakértőjévé!

 

* A periodikák ingyenesen letölthetők innen:

http://www.termcoord.eu/wp-content/uploads/2019/02/L013457-BOOKET-ELECTRONIQUE-A4-Interview-Terminology-your-passion-TRAD-EN_WEB-with-ISBN.pdf

BLD és Könyv - szöveggel.jpg
bottom of page